τρωκτικά-ποντίκια-αρουραίοι-μυοκτονιες-σπίτιαΑπό τα είδη των τρωκτικών, αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα είναι τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Μόνο τρία είδη τρωκτικών έχουν προσαρμοστεί τόσο καλά στο ευρύτερο περιβάλλον του ανθρώπου, ώστε να έχουν αποκτήσει μια παγκόσμια ταξινόμηση. Αυτά τα είδη είναι:

-Ο ποντικός του σπιτιού (Mus Musculus): Το σώμα του φθάνει τα 9cm, έχουν μεγάλα αυτιά και μικρά μάτια. Το τρίχωμά τους είναι ανοιχτό γκρι προς ανοιχτό καφετί, μπορούν να αναρριχηθούν εξαιρετικά καλά και να κολυμπήσουν. Μπορούν να μπουν στα σπίτια μέσα από μικροσκοπικά περάσματα προς αναζήτηση τροφής και δραστηριοποιούνται κυρίως στο σκοτάδι. Αναπαράγονται με γοργούς ρυθμούς και ο μέσος χρόνος ζωής τους είναι τα δύο χρόνια.

-Ο Νορβηγικός αρουραίος (Rattuw Norvegicus): Το βάρος τους είναι περίπου 300gr και το μήκος του σώματός τους μπορεί να φτάσει ως τα 30cm. Έχουν μικρά μάτια κι αυτιά, ενώ το τρίχωμά τους είναι σκληρό και πυκνό, επάνω καφετί προς μαύρο και κάτω γκρι προς κιτρινόλευκο. Βρίσκονται κυρίως σε υπονόμους, λιμάνια, πλοία, αλλά και σε σπίτια, υπόγεια, αποθήκες κ.α. Είναι εξαιρετικοί κολυμβητές και μπορούν να αναρριχηθούν, όχι όμως με άνεση.

-Ο αρουραίος της οροφής (Rattus- Rattus): Το σώμα τους μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 22cm και το βάρος τους τα 200gr. Το τρίχωμά τους είναι σχετικά λείο και απαλό με χρώμα γκρίζο προς μαύρο. Είναι παμφάγοι, πολύ ευκίνητοι,  μπορούν να αναρριχηθούν και να κολυμπήσουν αλλά δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί με το νερό. Βρίσκονται κυρίως στα σπίτια και τις οροφές.

τρωκτικά-ποντικια-αρουραίοι-αντιμετώπιση-μυοκτονία

Τα τρία αυτά είδη χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να ζουν σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, την τεράστια αναπαραγωγική τους ικανότητα και τις παμφάγες διατροφικές συνήθειές τους. Έχουν καλά αναπτυγμένη όσφρηση και ροκανίζουν συνεχώς σκληρά αντικείμενα προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην οικονομία.

Δημόσια Υγεία και αντιμετώπιση των τρωκτικών

Τα ποντίκια και οι αρουραίοι μπορούν να μεταδώσουν πολλά νοσήματα. Τα κυριότερα είναι: η πανώλη (μέσω των ψύλλων των αρουραίων), εξανθηματικός τύφος, σαλμονέλλωση, λεπτοσπειρώσεις, τριχινίαση, τουλαραιμία και τοξοπλάσμωση.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι τα τρωκτικά αποτελούν μια μεγάλη απειλή για την Δημόσια Υγεία και την οικονομία. Όταν αυτά εισβάλλουν στο περιβάλλον που ζει ή εργάζεται ο άνθρωπος θα πρέπει άμεσα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Η καταπολέμηση των τρωκτικών είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς τα σπονδυλωτά αυτά ζώα έχουν προσαρμοστεί στο περιβάλλον του ανθρώπου. Είναι ιδιαίτερα έξυπνα και καχύποπτα όταν νιώσουν ότι απειλούνται. Όταν αναζητούν τροφή επιλέγουν συγκεκριμένες, ασφαλείς διαδρομές που έχουν εξερευνήσει νωρίτερα.

Συνήθως η παρουσία ενός και μόνο τρωκτικού σε έναν χώρο συνεπάγεται με την ύπαρξη ενός πληθυσμού σε κοντινή ακτίνα. Σε αυτή την περίπτωση ένα εξειδικευμένο συνεργείο θα πρέπει να μελετήσει τον χώρο. Βασικοί σκοποί είναι ο υπολογισμός του μέγεθος του πληθυσμού και ο εντοπισμός των πιθανών διαδρομών τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος εξόντωσης.

Επιπλέον, εφόσον τα ποντίκια και οι αρουραίοι έχουν κινηθεί σε κτήρια όπου διαμένουν άνθρωποι, θα πρέπει οι χώροι αυτοί να καθαριστούν επιμελώς. Στη συνιστάται να ακολουθήσει απολύμανση (μικροβιοκτονία), κυρίως λόγω της μολυσματικότητας των περιττωμάτων τους.

Για μυοκτονίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην MICROCOSMOS.