Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων. Απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έκδοση πιστοποιητικών  σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καφέ-μπαρ κλπ) αποτελούν τους πιο ευαίσθητους χώρους για τη Δημόσια Υγεία. Η ύπαρξη παθογόνων μικροβίων, εντόμων, τρωκτικών είναι ικανή να επιφέρει σημαντικούς κινδύνους στους πελάτες και το προσωπικό.

Παρατυπίες όπως, το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων και εξοπλισμού, τα μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας τρόφιμα είναι ικανά να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη του καταστήματος σας. Επιπλέον, το ενδεχόμενο καταγγελιών από τους πελάτες ή οι έλεγχοι ρουτίνας από τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρειες, ΕΦΕΤ), έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα την καταβολή ιδιαίτερα δαπανηρών προστίμων.

Στην MICROCOSMOS  ακολουθούμε όσα ορίζει η υγειονομική διάταξη για τις προϋποθέσεις  λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα ποιότητας HACCP και ISO. Μέσα από οικονομικά ετήσια προγράμματα παρέχουμε υπεύθυνες υπηρεσίες απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών, αναλαμβάνοντας την υγειονομική μελέτη του χώρου και εκδίδοντας τα σχετικά πιστοποιητικά.

απολυμάνσεις καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντοςΣύμφωνα με τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνεργάζονται με μια ιδιωτική εταιρεία για την κάλυψη των υγειονομικών τους απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεικνύονται οι τακτικές εφαρμογές απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα έγγραφα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παραπάνω κάλυψη, τηρώντας ειδικό αρχείο για κάθε επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα στον Φάκελο Πελάτη περιλαμβάνονται:

  • Ιδιωτικό συμφωνητικό
  • Πιστοποιητικό Εργασιών
  • Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
  • Δελτία Παρακολούθησης- Υγειονομική Έκθεση
  • Εγκρίσεις φαρμάκων και δεδομένα ασφαλείας (MSDS)
  • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρείας
  • Κάτοψη της επιχείρησης όπου απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί και τα σημεία ελέγχου.

Επειδή κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές απαιτήσεις, η συχνότητα και η μέθοδος των εφαρμογών ενδέχεται να διαφέρουν.

Τέλος, παρέχουμε υγειονομικές συμβουλές και προτάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP για την εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

Για ολοκληρωμένα προγράμματα απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην MICROCOSMOS.