Τον Δεκέμβριο του 2019 ένας νέος ιός (SARS-COV-2) ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας. Μέσα σε τρεις μήνες ο κορωνοϊός αυτός προκάλεσε πανδημία, καθώς είχε εξαπλωθεί στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, μολύνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας χιλιάδες θανάτους.

Πρόκειται για ένα νέο στέλεχος της οικογένειας των κορωνοϊών που μέχρι τώρα δεν είχε απομονωθεί ξανά σε άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν, όσα γνωρίζουμε για τον ιό είναι σχετικά περιορισμένα. Με βάση όμως την εμπειρία των περασμένων μηνών και σε συνδυασμό με τη μορφολογία του SARS-COV-2 μπορούμε να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα, προκειμένου να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού τη διασπορά του ιού.