ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η παρούσα ιστοσελίδα και τα επιμέρους έργα λόγου που εμπεριέχονται σε
αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και συντάκτη της.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,
πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download),
μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά
της ιστοσελίδας και των περιλαμβανομένων σε αυτή έργων χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη άδεια του διαχειριστή και συντάκτη της.

2. Οι φωτογραφίες που εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα νομίμως
ενσωματώνονται σε αυτή καθώς χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους
της Shutterstock (της οποίας αποτελούν άυλη ιδιοκτησία) ή έχουν ληφθεί από τον διαχειριστή της.

3. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αμιγώς
πληροφοριακής φύσης και δεν αποτελούν με κανέναν τρόπο συμβουλές
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας και
στον διαχειριστή και συντάκτη της δεν δημιουργείται κανενός είδους σχέση
ανάθεσης υγειονομικών εργασιών.

4. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

5.  H ΜICROCOSMOS ATTIKIS μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο δε  επισκέπτης- χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει τους όρους για τυχόν ενδεχόμενες αλλαγές. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε υπηρεσίες υγειονομικού
ενδιαφέροντος από την επιχείρηση MICROCOSMOS ATTIKΗΣ επικοινωνήστε
μαζί μας στα τηλέφωνα 2130411889, 2294066330 ή κλείστε το ραντεβού σας κάνοντας click εδώ.

Πολιτική προστασίας δεδομένων
Η Microcosmos Aττικής  δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θα τα επεξεργαστούμε αποκλειστικά για την εκτέλεση των υπηρεσιών (υγειονομικών εφαρμογών) που τυχόν θα μας αναθέσετε.
Εφόσον επικοινωνήσετε με την Microcosmos Aττικής και μας αναθέσετε την εκτέλεση κάποιας υγειονομικής εφαρμογής ενδέχεται να μας  γνωστοποιήσετε τα δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) τα οποία θα επεξεργαστούμε προκείμενου να διεκπεραιώσουμε την εντολή σας.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας σχετικά με την λειτουργία της Microcosmos Aττικής και τα απολύτως αναγκαία δεδομένα θα μεταφερθούν σε τρίτο μέρος (συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο) με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και μετά θα διαγραφούν ενώ μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, να ζητήσετε τη διόρθωση, την διαγραφή ή την φορητότητα τους αποστέλλοντας email στην διεύθυνση info@microcosmos.gr
Στην περίπτωση που αίτημά σας δεν αντιμετωπίζεται άμεσα και με κατάλληλο τρόπο, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή Προστασίας Δεδομένων.